Cílem tohoto článku není nikoho přesvědčovat, zda krmení česnekem je nebo není pro vaše koně zdravé či škodlivé. Cílem je uvést některá fakta, která lze dohledat v odborných článcích a publikacích a jejichž převypravování na internetových diskuzích (spolu s lidovou tvořivostí) někdy vede k mylným nebo zavádějícím závěrům. Chceme, abyste byli informováni.

Může česnek způsobit anemii ?

Ano, může. Vědecké studie mluví o případech hemolytické anemie, způsobené dlouhodobým příjmem vysokých dávek česneku. Česnek obsahuje dokonce hned několik antinutričních látek, které samy nebo jejich metabolity mohou působit toxicky na přežvýkavá i monogastrická hospodářská zvířata a také člověka. Jmenovitě jde zejména o S-methyl-L-cysteinsulfoxid a N-propylsulfoxid. Působením intestinální mikroflóry dochází ke vzniku sulfidických sloučenin (např. dimethyldisulfid), které jsou vlastními toxickými látkami. Tyto toxické látky následně v krevním řečišti atakují hemová jádra erytrocytů (nebo jejich ochrannou vrstvu tvořenou glutationem), což má za následek rozložení hemu a znehodnocení červené krvinky: dochází k anemii.

Kolik česneku krmit?

Základ již veřejně známé informace, že česnek způsobuje anemii, pramení pravděpodobné z vědeckého článku „Association of maximum voluntary dietary intake of freeze-dried garlic with Heinz body anemia in horses“, uveřejněného v r. 2005 v časopise American Journal of Veterinary Research. Přestože byl česnek (spolu s jinými zeleninami) podezříván jako původce hemolytické anemie koní již delší dobu, tento výzkum podložil teorie výsledky. Ve zkratce šlo o experiment, kdy bylo dvěma koním podáván určitý objem sušeného česneku zamíchaného v melasovém krmivu. Množství česneku se pravidelně navyšovalo a každý týden byla odebrána a vyšetřována krev, zejména byl sledován krevní obraz (KO). Jako referenční vzorek sloužili další dva koně, kterým bylo podáváno stejné krmivo jako koním zkoumaným, bez přídavku česneku. Hemolytická anemie, průkazná pozitivním nálezem Heinzových tělísek v KO a dalšími ukazateli, se vyskytla u obou koní krmeným česnekem v pátém týdnu experimentu, kdy byla denní dávka česneku vyšší než 0,2 g/kg živé váhy koně. Kolektiv autorů se tedy shodl, že pravidelné podávání dávek vyšších než 0,2 g/kg způsobuje hemolytickou anemii, a že toto množství kůň po navykání dobrovolně přijme.Pro vaši představu, 0,2 g česneku na 1kg živé váhy koně je např. u průměrného, cca 650 kg těžkého ČT množství 130g, což je cca 11,5 vrchovatých polévkových lžic granulovaného česneku, který dodáváme a více než pětinásobek námi doporučené denní dávky.Doufáme, že brzy dojde k rozšiřujícímu výzkumu, jak je navrženo v závěru práce.

Proč tedy vlastně česnek krmit?

  • Protože smrdííí J …výrazná vůně česneku, jejímiž nositeli jsou alliin a další sirné sloučeniny, odpuzuje hmyz.
  • Alliin, rozkládající se na funkční allicin, má výrazné antimikrobní účinky: proto je česnek nazýván „přírodním antibiotikem“.
  • Lektin česneku má probiotické účinky (inhibuje růst E.Coli).
  • Saponinům česneku je připisována antioxidační aktivita.
  • Obsahuje minerály (draslík, zinek, hořčík, mangan, síra, selen –ten cca 0,03-0,14 mg/kg)
  • Obsahuje vitamíny: C, B1, B2, B6.
  • V humánní výživě pak česnek vykazuje inhibiční účinky u některých typů karcinomů (např. karcinom prostaty aj.)

 

V literatuře lidového léčitelství nalezneme ještě mnoho zpráv o pozitivních účincích na lidský i zvířecí organismus. Cílem tohoto článku však bylo přinést fakta a prokazatelně vědecky ověřené informace. Věříme, že rozumné podávání česneku vašemu koni prospěje.

AŤ VÁM SPOKOJENÍ KONĚ JDOU!!!

Ing. Hana Mejtová

 

V článku jsou použity tyto literární zdroje:

PEARSON, W a kol.: Association of maximum voluntary dietary intake of freeze-dried garlic with Heinz body anemia in horses

VELÍŠEK, J.: Chemie potravin, 1.,2., 3. díl

Související obrázky